Friday, May 13, 2005

Lecture at the embassy


The announcement in Swedish:
Sveriges Ambassad i Peking inbjuder till en föreläsning med professor Torbjörn Lodén på temat "Konfucianism och modernitet".

Torbjörn Lodén är professor i kinesiska vid Stockholms Universitet, och är den fjärde föreläsaren i ambassadens föreläsningsserie "Kina genom svenska ögon".
"Modernitet"? Is that modernism in English? These lectures are really interesting and they kind of make me want to study sinology.

No comments: